Aanmelden 2019

De Herenklasse is vol, u kunt nog wel aanmelden maar komt dan op de reservelijst te staan !

Deelnemen bij de Sensatieklasse kan altijd !!!

 

Klasse: *
Damesklasse: Rijdt in eigen auto:
Damesklasse: Rijdt in auto van heer:
Naam deelnemer (m/v): *
Adres: *
Geboortedatum: *
 -  - 
Rijbewijsnummer: *
Telefoonnummer: *
Emailadres: *
U verkeert in goede gezondheid: *
U verklaart dit formulier zelf te hebben ingevuld: *
Akkoord met het reglement 2019: *