Aanmelden 2024

13 mei 2024

De Heren- en Damesklasse zitten vol. 

U kunt nog inschrijven maar u komt dan op de reservelijst te staan!

 

Klasse: *
Damesklasse: Rijdt in eigen auto:
Damesklasse: Rijdt in auto van heer:
Naam deelnemer (m/v): *
Adres: *
Geboortedatum: *
 -  - 
Rijbewijsnummer: *
Telefoonnummer: *
Emailadres: *
U verkeert in goede gezondheid: *
U verklaart dit formulier zelf te hebben ingevuld: *
Akkoord met het reglement 2024: *